Goede Voorbeelden

Stroke Service Flevoland

De Stroke Service Flevoland heeft een uitstekende handleiding gemaakt over voorlichting aan CVA-patiënten en hun mantelzorgers. (Bron: Medisch Coördinatie Centrum Flevoland, bezocht 04.08.2011)

Rotterdam Stroke Service

De Rotterdam Stroke Service heeft de samenwerking in de transmurale keten is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en zorginhoudelijke afspraken zijn vastgelegd in een ketenprotocol. Beiden zijn beschikbaar. (Bron: Rotterdam Stroke Service, bezocht 04.08.2011)

CVA Ketenzorg Eindhoven

De website CVA Ketenzorg Eindhoven is een samenwerkingsproduct en heeft als doel een bron van informatie voor de CVA-patiënten en hun naasten te zijn. De organisaties die de CVA Keten Eindhoven vormen zijn: De organisaties die in de CVA Ketenzorg Eindhoven vormen, werken sinds 2002 intensief samen om de zorg voor CVA patiënten te verbeteren en op peil te houden. CVA- ketenzorg richt zich op logistieke en inhoudelijke afstemming tussen en binnen instellingen, zodanig dat de patiënt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats van de juiste hulpverlener krijgt. (Bron: CVA Ketenzorg Eindhoven, bezocht 04.08.2011)

Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland is een innovatief samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de Goudse regio op het gebied van transmurale en ketenzorg. Op de website is informatie over de ontwikkelde programma's, projecten en activiteiten te vinden.

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland ondersteunt goede ketenzorg voor de CVA patiënten in de regio Midden-Holland. De Stuurgroep CVA bestaat uit vertegenwoordigers van: Vierstroomzorgring, Zorgpartners Midden-Holland, Groene Hart Ziekenhuis, Sophia Revalidatie, Transmuraal Netwerk Midden-Holland. De voorzitter is Annelies Dalman, neuroloog van het Groene Hart Ziekenhuis.

Naarmate de zorg voor mensen met een CVA beter op elkaar wordt afgestemd, is een groter herstel voor de patiënt mogelijk. In de regio Midden-Holland gaat het om circa 300 nieuwe CVA patiënten per jaar. In 1999 werd in opdracht van het Transmuraal Netwerk een inventariserend onderzoek gedaan naar het bestaande CVA-zorgaanbod en een plan gemaakt voor het oprichten van een zorgketen CVA. Er is nu een ketenovereenkomst getekend door alle betrokken partijen.

Gerealiseerd zijn:
Alle documenten zijn hier beschikbaar (Bron: Transmuraal Netwerk, bezocht 04.08.2011)